Онлайн курс по бачате за 1 месяц (Мария Лунева + Уилкин Оливеро)

Преподаватели:

  • Уилкин Оливеро (@wilkin_dance, https://vk.com/wilkin_dance)
  • Мария Лунева (@maria_bachataluneva, https://vk.com/luneva2019)